Ja, du kan.

Du kan förändra det du vill.

Ditt liv, ditt ledarskap, ditt företag.

Lär känna hjärtats kraft !

Lär känna hjärtats kraft !


Lär dig hur du med hjärtats kraft kan skapa flow
i ditt ledarskap, i medarbetare och i ditt företag eller organisation.
Det leder till ökad medvetenhet, stärkta relationer, äkta engagemang, innovationskraft och hållbar lönsamhet.
Metoden heter Shining Heart och är främst till för chefer och ledare men även privatpersoner är välkomna.


Lär dig och bli coachad i hur du med hjärtats kraft kan skapa flow i ditt ledarskap, flow i medarbetare och flow i ditt företag eller organisation.

Ett flow som leder till ökad medvetenhet, stärkta relationer, äkta engagemang, innovationskraft och hållbar lönsamhet.

Metoden heter Shining Heart och är till för enskilda chefer och ledare och för ledningsgrupper. Du kan också välja att gå ledarutvecklings-
programmet Konsten att Leda med Hjärtat.

Tjänster

Shining Heart ledarskap förändring

Shining Heart-metoden
för dig

Chefer, ledare

och privatpersoner

Shining Heart ledarskap förändring

Föreläsningar för organisationer

Om hjärtats påverkan på våra liv, arbetsliv, ledarskap och stress 

Shining Heart ledarskap förändring

Ledarutvecklings-
program

För företag och organisationer, program eller anpassat

Målgrupper

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamco.

Shining Heart ledarskap förändring

Shining Heart-metoden för grupper

För företag, organisationer eller ledningsgrupp

Shining Heart ledarskap förändring

Intensivt ledareskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus ullamcorper mattis.

Shining Heart ledarskap förändring

Gruppledning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus mattis.

Testimonials

Shining Heart ledarskap förändring

Om mig

Jag är utbildad coach, mentor och senior konsult med lång erfarenhet som journalist, kommunikationschef, HR-chef och presschef inom näringsliv, kommun och landsting. Passionen har alltid varit människans växande och en holistisk syn på ledarskap och människor. 

Jag har haft många medarbetare, många chefer och suttit i många ledningsgrupper. Jag har mött människor med varierande grad av självinsikt, de som lever i flow, är professionella och samtidigt genuint engagerade men även de som lever i ett konstant motstånd mot allt och alla. Jag har kommit fram till att en livskraftig och uthållig arbetsplats där människor är engagerade och motiverade, trivs och vill stanna kvar, behöver något nytt att luta sig mot, något större, mer äkta och kraftfullt. Något som utgår från våra sanna jag, medkänsla och tillit. 

Min vision

Den värld som jag vill dela med just dig är en värld där vi ser varandra, respekterar varandra och ger varandra mod och trygghet att vara dem vi är. Där våra hjärtans naturliga förmåga och kraft får komma till uttryck. Med denna källa till vår livskraft kan vi börja leva som hela människor. I full harmoni med oss själva, med andra och med vår planet. Vi ska inte bara överleva, vi ska leva.

Mångårig forskning visar tydligt att när vi är i kontakt med vårt hjärtas intuitiva guidning och använder metoder för att hjälpa vårt hjärta till ökad balans, ökar vi automatiskt balans och harmoni mellan vår mentala, emotionella och fysiska hälsa, som i sin tur ökar vår medvetenhet och medkänsla. Så välbehövligt just nu. Läs mer under Forskning & Nyheter. 

Shining Heart ledarskap förändring

Forskning & nyheter

30 års forskning, av Heartmath institute

1

Lär dig mer om hjärtats intelligens

HeartMath Institute

Läs mer

Hjärtats intuitiva guidning

2

Hur man ansluter sitt hjärtas intuitiva guidning till sin fysiska, mentala och emotionella hälsa.

Rollin McCraty

Ph.D., Forskningsdirektör vid The HeartMath Institute, professor vid Florida Atlantic University.
Läs mer

Svensk forskning om hjärtfrekvenser

3

Pulsteknologi för övervakning av stress, återhämtning och fysisk aktivitet.

First Beat

Två decennier av tvärvetenskaplig forskning om hjärtfrekvensvariabilitet
Läs mer

Forskning i Lund om drivkrafter

3

Fakta om inre drivkrafter kopplat till engagemang

Decision Dynamics

60% av oss strävar efter att utveckla vårt arbetsliv och våra karriärer åt ett annat håll än vad våra hjärtan vill
Läs mer

" Live, laugh, love" - charlotte hagö

Shining Heart på LinkedIn

Genom att följa Shining Heart får du ta del av övningar och verktyg för vardagen, men också forskning om hjärtats påverkan på oss.

Kontakt

Adress Gamla gatan 5, 216 12, Limhamn.

Email Charlotte@shiningheart.se

Telefon +46 (0) 738 161916